Home

Tento web je věnován elektronice a konstrukcím, které jsem buďto vymyslel, převzal, či upravil k obrazu svému.

Použití jakýchkoliv textů, obrázků a  dalších informací získaných z tohoto webu, je možné výhradně pro nekomerční nebo studijní účely. Tímto se rozumí rovněž bezplatná příprava stavebnic ve volnočasových centerech jako jsou například zájmové kroužky Domů Dětí a Mládeže a podobně.
V případě použití celého či části textu, obrázků a podobně prosím pouze o citaci zdroje těchto informací.

Dále bych chtěl upozornit, že stavba konstrukcí je na vlastní nebezpečí, zejména těch, které nejsou napájeny bezpečným napětím, které by měla stavět pouze osoba znalá nebo kvalifikovaná v elektrotechnice a nebo, pod dozorem či dohledem takové osoby.

Autor v žádném případě nenese odpovědnost za škody či újmy, vzniklé při výrobě, provozu či opravě zařízení, sestavených podle článků zveřejněných na těchto stránkách.Jejich konečné provedení by mělo vždy odpovídad platným požadavkům na konstrukci a bezpečnost elektrických zařízení.