Tester zenerových diod

Zajisté jste se setkali už s tím, že jste měli spoustu zenerových diod a potřebovlai jste určit jejich hodnotu. Tento jev je naprosto běžný a pokud není k dispozici katalog od Tesly s proužkovým označením diod, nebo je nápis setřený či se jedná o diodu SMD, kde se hodnota nevyznačuje a pokud je ji potřeba určit je tu drobný problém a to zvláště u diod s napětím nad 30V. Proto mě inspiroval kolega, který s touto myšlenkou přišel, nicméně jsem oproti jeho návrhu upravil oscilátor a hodnoty součástek, na výstup měniče přidal zenerovu diodu pro omezení maximální hodnoty napětí a přidal modul voltmetru pro přímé zobrazení napětí. V tomto zapojení je na výstupu maximální napětí 100V (podle typu zenerovy diody) a maximální zkratový proud se pohybuje kolem do 10mA.

Schema big
obr. 1. schéma zapojení testeru zenerových diod

Tento tester je ve své podstatě jednoduchý násobič napětí tvořený pomocí cívky a následné nábojové pumpy tvořené kondenzátorem C3, C4 a diodami D1, D2. Cívka je spínána vysokonapěťovým tranzistorem T1, který je buzený jednoduchým oscilátorem sestaveným hradlem NAND IC1B, R1 a C1. Signál z oscilátoru je veden do budiče tranzistoru tvořeného zbývajícími členy NAND. Na výstup násobiče napětí je přes omezovací odpor R3 připojena zenerova dioda D3 se závěrným napětím 85 - 100V. Toto napětí je zvoleno proto, že jako indikátor používám malý panelový voltmetr z číny s rozsahem 0-100V a napájecím napětím 3-28V.

Celá konstrukce je velice univerzální a lze ji napájet od napětí 3V do maximálního napětí 15V. Doporučené napájení se osvědčily 2 - 3 tužkové baterie, se kterýma dokáže tester pracovat poměrně dlouho a pracovní kmitočet. Cívka L1 je volena právě s ohledem na malý odběr ze zdroje při napájení napětím do 6V, při vyšším napájecím napětí, bude potřeba pro malý odběr upravit pracovní kmitočet oscilátoru a hodnotu cívky L1, nicméně i s těmito hodnotami zapojení bude bez větších problémů pracovat. Miniaturní voltmetr je samozřejmě možné nahradit jakýmkoliv měřícím přístrojem, který umožňuje měřit stejnosměrná napětí 100V a používat konstrukci jako přídavný modul k běžnému měřidlu.